Gegevens van de FV

Wandelclub Ochtendgloren FV
Sekretariaat : Marktplein 20, B-1880 Kapelle-op-den-Bos
GSM: 0472 22.26.86
E-mail:
Hierna genoemd als de "Wandelclub"

Hosting :

De hosting van de webruimte www.ochtendgloren.be wordt verzekerd door:

One.com Nederland
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Nederland
Faxnr: +31 (0)20 890 3826

De Privacyverklaring van dit hostingsbedrijf vindt u op de website via onderstaande link: https://www.one.com/nl/info/privacy-beleid

Website:
 
Deze website werd heel zorgvuldig samengesteld. De Wandelclub kan echter niet instaan voor de juistheid van de geleverde informatie. De Wandelclub sluit dan ook alle verantwoordelijkheid uit voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks resulteert uit het gebruik van deze website, behalve ingeval van opzettelijke misleiding of grove nalatigheid vanwege de Wandelclub.

De specifieke kenmerken en informaties die voorgesteld worden op deze website kunnen onderworpen zijn aan wijzigingen op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht.

Deze website bevat koppelingen naar andere websites. De Wandelclub kan niet aansprakelijk zijn voor de bescherming van gegevens of de inhoud van deze websites.